Beleid inzake anti-witwassen
Witwassen is het proces waarbij geld of andere activa die door illegale praktijken werden verkregen, worden omgeruild voor "wit" geld dat niet gelinkt is aan zijn criminele oorsprong. Door het witwassen te voorkomen, zal de omloop van fondsen die uit criminele activiteiten zijn verkregen worden belemmerd. Dit zal de beschikbaarheid van fondsen beperken die door terroristen worden gebruikt. Transfermate beschouwt witwassen als een ernstige misdaad en volgt daarom de regulerende verordeningen die bedoeld zijn om witwassen te verhinderen en te voorkomen. Dit houdt in:
  • Controle op van de identiteit van onze klanten.
  • Bewaren van transacties en identificatiegegevens coor een periode van tenminste vijf jaar.
  • Personeel bekendmaken met anti-witwas verordeningen.
  • Het aanstellen van een functionaris die verantwoordelijk is voor het controleren en rapporteren van alle verdachte transacties.
Merk op dat Transfermate zich het recht voorbehoudt om een transactie te weigeren als Transfermate vermoedt dat deze transactie betrekking heeft op witwaspraktijken of andere criminele activiteiten. Bovendien zal Transfermate verplicht zijn om deze verdachte activiteit, conform de regelgeving, te rapporteren zonder dit aan de klant bekend te maken.

Als u ons onjuiste identificatie- of contactgegevens verstrekt, dan beschouwen we dit als misbruik van onze service. We zijn verplicht dit aan de desbetreffende autoriteiten te melden en bijgevolg kan het gebeuren dat er een gerechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

TransferMate doet GEEN zaken met iemand die verdacht wordt van, of betrokken is bij witwaspraktijken, of waarvan de fondsen afkomstig zijn uit criminele activiteiten.

Ter ondersteuning van de wereldwijde strijd tegen de financiering van terrorisme en witwas activiteiten, vereisen wereldwijde anti-witwas regels van TransferMate om de gegevens van elke persoon die een rekening opent te verkrijgen en te controleren om de identiteit vast te stellen. Dit kan gedaan worden op vele manieren, waarvan sommige u documentatie zult moet verstrekken. Hieronder vindt u voorbeelden van de documentatie die vereist kan zijn. Onze klantenservice medewerkers zullen u begeleiden door dit proces.

Om bij te dragen aan de werelwijde strijd tegen de financiering van terrorisme en witwaspraktijken vereisen internationale wetten van Transfermate de persoonsinformatie van iedere rekeninghouder in het bezit te hebben, te verifieren en registreren. Dit kan op verschillende manieren en sommige daarvan vereisen dat u ons documentatie verschaft. Hieronder treft u voorbeelden aan van mogelijk vereiste documenten. Uw klantenservicemedewerker zal u hierbij graag assisteren.

Voorbeelden van vereiste informatie

Wanneer u een rekening opent, zult u gevraagd worden om informatie zoals uw naam, geboortedatum, adres, identificatienummers en de bron van het geld. Om na te gaan of deze informatie klopt kunnen we u vragen naar identificatiedocumenten zoals

gecertificeerde copieën van documenten met nationaliteit, woonplaats, adres en een pasfoto. Voorbeelden zijn: paspoort / rijbewijs plus een energierekening / bankafschrift.

Bedrijven

Voor een rechtspersoon, vennootschap, trust of andere juridische entiteit kan overige informatie nodig zijn zoals de hoofdvestiging, lokaal kantoor, werkgever identificatienummer, gecertificeerd statuten, door de overheid afgegeven bedrijfsvergunning, een samenwerkingsverband of een trustovereenkomst kunnen worden vereist.

Certificering

Als u verplicht bent om gecertificeerde copieën van documenten te verstrekken, moeten deze van goede kwaliteit en gedateerd zijn plus ondertekend zijn met de woorden "Originele kopie" (of iets vergelijkbaars) en kan worden gecertificeerd door de volgende personen: boekhouder, advocaat, politieagent of uw bank manager. Als u dit niet kunt krijgen van een van deze personen dan kan een klantenservice medewerker samen met u naar een geschikte vervanger zoeken. De persoon die certificeerd moet bereikbaar zijn, dus schrijf zijn/haar contactgegevens op de kopie van het document. Deze informatie moet gescand naar ons worden en de originelen verzonden worden naar Transfermate. TransferMate kan extra veiligheidscontroles op klanten verrichten.

Uw klantenservice contactpersoon neemt contact met u op om u hierbij te begeleiden.

Wat gebeurt er als ik niet de gevraagde informatie kan aanleveren of mijn identiteit niet kan worden vastgesteld?

We zijn in deze situatie niet in staat om een rekening te openen of transacties uit te voeren voor u. Als u al een account heeft moet deze mogelijk gesloten worden.

Details van de specifieke eisen om een rekening te openen bij TransferMate zullen meegedeeld worden aan u door onze klantenservice medewerkers.