Amerykański Dolar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer Amerykański Dolar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Amerykański Dolar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


Amerykański Dolar jest oficjalną walutą17 stowarzyszeń politycznych z efektywną suwerennością. Zgodnie z międzynarodową normą ISO 4217, USD jest wyznaczonym kodem waluty Stany Zjednoczone Dolary. Symbol waluty Stany Zjednoczone Dolary jest $. 1 USD jestpodzielony na100 Cent.

Stany Zjednoczone Dolary (USD) Kursy Wymiany

Stany Zjednoczone Dolary (USD)
Waluty Obce
Średni
Wykresy/Tabele
W drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
1.3135.03108..55353355.30385355383385585303
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
04.4.0.0900940480966688606999089
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
571.93..9.155137030797..03.7701030950
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
1703.110.833.383..1993.773890..308
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
0088080000.838008380.20.3003.02800280
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
.11.01226.1892.505.2608956
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
703007.67.5000.0660.0606
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
3..00...1.77073..0733171770070.710
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
01251....228.815520252.0.
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7002.7.00700027770002207.007
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
3770730.393099373333.99099330.009.03
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7577555002605.11.6.712000767.167025117.6106550.2667
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
78766.6.6673.677067603768380.836
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
000066066160.77070117606510050106570007001.0
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7.37065.399396693.90.6.9093..733957
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
4010741122.42025.1.1411271701224017.555221407
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
134143.4460364314.3013031133.033
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
536003.060.30530000305..360.000306630
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
41.31.91..1198493891.41198..1839841
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
830380..338180.08811833831
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
83083.33033330885358333.5088
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
41.400210042885000.05550418104200211050000200
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
45204..2.0.3882084355824.544530
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
52550.0..1661101.16.10115.21.502.51106
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7.4.206.4.4742026272470.7.626.670.77
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
05.1771.411.220027525751
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
11..778600060068670706001800
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
.490.43.405.054434.34534550444
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
13113143.1.03.9090013300004.0000303303.1
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
09.03660.6666306066.9606306.0
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
29080292.0282220909.8000000809200902282008089080
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
232.60.600607077672232.67706.
Wykresy/TabeleW drugą stronę

Link do nas - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp