Amerykański Dolar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer Amerykański Dolar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Amerykański Dolar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


Amerykański Dolar jest oficjalną walutą17 stowarzyszeń politycznych z efektywną suwerennością. Zgodnie z międzynarodową normą ISO 4217, USD jest wyznaczonym kodem waluty Stany Zjednoczone Dolary. Symbol waluty Stany Zjednoczone Dolary jest $. 1 USD jestpodzielony na100 Cent.

Stany Zjednoczone Dolary (USD) Kursy Wymiany

Stany Zjednoczone Dolary (USD)
Waluty Obce
Średni
Wykresy/Tabele
W drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
1115.1.3334.5300313331033.4015501
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
40..03.03399319.43.1913949.33
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
379911.079.1.039710339303.1337171
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
15119893.5.85.35358711.9578.5553
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
00.06..000546846.080.6005566840504858
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
16050355030.501000076.15070530100700.
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
343.033784483.3803.033
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
00373.88003.30.073.099800909907.0390773
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
11.1834415.5831122481.5..52
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7337007.700.0703363.7.06.303330030
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
.7077..0.777303.00770307007703330370000
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
0500000.337.5..003030337557033733555773530.
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
176701170.1775566777715500500..7071
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
.6.80077.0..06660005886060068507.0055
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
300.4.00377700703004377300.7
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
8161222.8168261.262686281.821.81221
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
4333614.400630343333.13663340.460
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
050.55.5503355..50305555506.055
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
2122043..434333232.1011
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
3833..8538338833338358738..558333858577
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
36033580.503530.305802505303265.0826303
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
11500050010515510.1000001090005.0500.5100.19
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
447.6656.0550075046466775
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
520064554.604242260.454.40..45.0.05
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
24462.621.040612626.6.060060160.00.6162004
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
8481814.1144411411181818888814141111
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
311.0100100.2.121.1123.002.2003
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
1.08050159.959.909109.0005510050
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
003.0093050059.50059559953..00505090905555005
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
392.06609.2602923660639.00.2209
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
025995592.2000..095.00280200050.0082.00090
Wykresy/TabeleW drugą stronę
Stany Zjednoczone Dolary (USD)Waluty ObceŚredni
7337.26726.092739.023797299670706
Wykresy/TabeleW drugą stronę

Link do nas - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp