US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.1511538..88.3.4383388883511143513.4.3533
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4606980...66..866896888064906904.9
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9090090.9200818192288901.09980808029002
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1371133133.31333.115113.5..7.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11111121.284007408120.82.2710721
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03777.3..037733777.37030778000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.7112.1.4275.2.4425112752472577
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6626.8656526882285252616218162.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
735.2972....396667327922955.29.5352623
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.4.457496647..745757769676494649645475647
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7788..7877786788600778.808600.67
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
664.705.043453005303675300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2111301.1001.0111..311.11303016212011.1116
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
706660..066.6660760006666.600000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0006066..600..33600.0.22631102006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.1084491...843911811418491393.10109
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8..653385675553.2.356756677.25.58
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
23383378.63878677.6787.66877.7282.38
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.9491109.9109.0.45014555.429202429
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
257.169..957612.55652621165195711
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
50..303058851.08033.1.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
04411101000004004010.0.0..4701400017400070044001.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
996633.6935637767.973556
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.3.004646406660604.04.044
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
317527.5227215535121.77.32.2551
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
020.09.09902009.2029002400
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
13818.8638813161836333
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.831133.833332.1181686.83836.16.2218
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
113.51231.11.11162.233316211111121.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3500005310.06.60550990.1613000910
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
242.72.4844205.50054587.855707508
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.724202085060.6..04066776500478455260808
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp