US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.741107.204410.21024.20727422720.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9089.289.360.68606866933.833800223
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
98084098.890848.88908.844998.488894
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1..3686.146414383841.1884.11.66666
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
15500.5505050901001005.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6060330...0003737.6.3693.99999967.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
131773...37773131.730.1.17707
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6626.45666562222.426.5.60.6660526
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
736..0.633770.63.0.30060.3077
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
744.4377574.5737.733.47437757.774737.4.55
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
797207.1779.900019122279107
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1681.1588.808.51.6.0155511815580.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8.1.281133..8352.005.52112552212032231280288
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7..63603.6877783888.08.888737083080088
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
08055909.2295.295.28002.50.9590
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
19888080869.9.9.8990990609888861969996.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8388035..55..50888.800038800883350
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
853405.8.84488888.8.808.44488548808
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
22.339.32.79..3239233972.2535.223539
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2.3212.13329.839322..1212982.82
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40.503838.8..3334883435483443.34543
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7147130014301.04474431143531513711145.14
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3390..9633016160.31063060
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
43433.1..441060006434141434404.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7351.7.7771051753537151155713000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
707090.00.2.409972747.020777729.0920227.442
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3171399..993399.874397437134483994439
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
814441.10.4480..144044444448
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.18.58.8..5.81188888518187871.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11115270127.3.5501511.1521121.5202312.15132
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5730575555.577605.5111756.00.065001
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6240644..805002060400624682885550
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00020750365555.570372.7005766707.50.20005
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp