US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
811118.53115.85.1513.61165181
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40665.8.45560.58..2484
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9059151..19.5939991390.5.59393913599
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
155.31.5.1303503535.50131032
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6113.65.221533555.16255.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
073.333..73777777.736.363733036.03
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
613811..08863886133383861886.380.8011801
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7607.75.500060.05006005576676
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7723776.07726037777.672722.7776..00.723
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
74464174..444.373163343363463363
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
077717.7.7075544507.7441147
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
065666650506.700657705566.7550.566055
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
712462.222227742.667276177777.474616477.726447
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
18777.4.7157.17..44.1.8.84.487777.51
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
003000000.0.3043043000.4.000000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
172161.76145.425112574715.46.111.1.2.67
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
683.66633666.3336
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03008.0.30003809009.0000988980.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
777.484.844010481180878440710
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
002828.88.02808822.8890082
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
55094.833448348348943.309.4854
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
510855.001.0810000850805880.0..050.0005.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7933.78..59399799899999399599.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3636.6.88868083.0805550
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
333340.4.87087.39447889399808070
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
55.10181.5001211811821510850828
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1117..0..741411.2174447702
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.56185.16787.518111655517
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
410984314..0831895.85444.40..198.8000095
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1119.9511825145298458215.9911495984984492529948
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
053503015638.0838380660151150810.803.6.00
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
035.243..54405.53.54.0500223253435224.255
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1727557.0968812167..0182965278751020
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp