US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
99.111.9.27217.77.2991727.992
004060...414600..641106.16.1100.4
909082.7989.00889280792207
127.123.3.233123773003232.7201702.
11228.288338682838.821228.386
7003.773337777377300.37707370
716173.37761676.7136.17316
293633.93..69.772323.6.59.7656359
2.499414244.6.4.1249622499269424
.7378.7.85771315515187878.571378.
6699369.409.449960.020360963966
1210.411211125...0525540440552104.
4606.048.6888499890.00690800
005..1503.350.3012.1.50251
9179321513.2277997793.2795
.473673.7.770467.74073767736..006
30.83.86308.8688370076808368.36760780
494..40074..7.074774440940.444474
9222.5.725599..52299722229
3.08..3.883398899983800409409903409933
.73.775375.1.777153335311177.5
3.66.733366...79.3635553976637.65933
05535..7.553577030357750307173051
07..9.0044494947.0494.400970
1.1116.3331813311616388638138
88.535.3.938598.5..58500
911.0181.9..119198.919.06100606118191.
0.43434003340.4.00400.999904.00.3000990944
.479217421.91555179.2514745411277552.
472.4707.0.7595.2099744497..7259494700200.0

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp