US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
771.01.13131103111711131733.71101
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00007770.17710..0.707717..001.77.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0090..80989991918.971089007
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
51881.553133238185823155
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
119..7.793737737919970.979301
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
096.39.779737777633.76.973993
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2155.12717744541124.242217125714
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
46441.46644.46641614644.604
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3330.066333.66330373.706076..0306
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
39134.4387..4.9311813934944444.473749.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.72675..5766577..57665527755575
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.677.60.0.6776606666557560.07
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
111101.001.110010101.1.0100.0.11001011101000001
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
23.633.362868688.23.833280.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.50000501.35303000031150530
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
713.28932.978172161683366213.9318128
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.282..1..2171122877711121828
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73.76570.07..3365773353007
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.0.699000606034.340.6.00936
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.20.0996606656.6.260259062660
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00.082.080..3.280.85.52000022.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
711.70004100.4.4.5710770..1..50000771.00074
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1333301.3838308030103310381110.0108
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11340010.50.6066451454635.10.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7334...0.540750305.33000754435575545.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
10.0007..7907000011000.1.9
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.31990.500355335119.15019390.915105
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
408.8.838.0853431333338.148.5.30.085
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0021313.22.2220.1770122721327010
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
63466.046000..606404.6.636.33660.3.460.030046
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
22040702.44.0900420702.92200.209.722200.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.002626676.2.42000004.00242.60004020020604.
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp