US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1210..122301141001024
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
05010.1888.000088055050581.8001.00
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0191241099..2991..404.92121424422.1141
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.4.543453930433..4994115045
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9191332.23123903.1320912190039
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.70038..83987737890989089
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4121815.83.48815545.42.8.3131855523.833554
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0073737300..7.003000.3030337700.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9337397.6202633.096792.226733977320
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00505000.550.5000505005050000005550
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
67763..57557..771657756.13675516357
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
07666.2270.65.20776.75570250066
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11218122..6.26.6628686218621281186622862.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5.755.50.3.05005200030300070372235503
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
06005.33303656.56663.5
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33200.4.0222249403055..22252429
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
88.22.33493339238322..244398
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
30034.07.74.400747334707003343
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
62424212.0.121016.4664.1.222206.22
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
63403.4403.406669.320964329440390
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
005.003.0800508080660
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
19..000.51.0.00110500905.500000100.050.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.0..8.00400880000804303040080
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0034300.136434631.34300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
304734.3.448.70300.8438833330
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.11030.03013530.015000333035350500..50050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8221214..4.811.441.281808124...0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.899.19981901717101177718019
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1771031031716.10600677077700
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
935507.43377349.709094437355003009500500430.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.642241550244.616.2.4.566550261464404
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
02009990000000.003009999009099022.20
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp