US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.14114.414.111515144415.55.5
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
..604860.994665585556.89804.9855998490.49
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0.00262.0.888802896002926
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
119113191.9.3..292.11..3.5123
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.010..95.58.55.05015895099800.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
777.0.777...03338700.78037087
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7177.3573701570753..7717003
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6088360.3666636.688.868063306338880066
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3636.6.7.036.077703..30300.7036
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
74797499.78.7793.4.8849794377993
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
777.99.1.91889779917119779118791.87.11118717
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6060660700760.8.708808080.060.7.70706
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.6518.673.88788138736557513807
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73636.7387667337588856356.6567856
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0.008003.8000.03030..080.003003300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9.341499.383..89498494.9.14384354
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
88.18..18..88559888899559819981
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4384.80.838308380848818.814..03
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.785480.75042027574228.5.2484727.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
222.12.192.97.21.17777771222
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3304338.3.54833430380355504344.038
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.11010105010100510..000001110010000050000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1325.9.299525325.1922...1122229
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
036..44363343.047047736000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
57336..330003075506.6070660.5.7037
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8.9099..090999098.9900980809..909
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
15111.8100..48407488455.8771
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3583536.586.5.43543563556345445385
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
09160.566209.0590.06212.20110091010605.09..00009
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.170642742062.0646.4.0242024422477140410147440
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.359505902.25320525.59525255.50
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.4042204244.122474111.4.120442
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
25677675.0651.7.7722105717606705726500110.
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp