US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2154.2232.1342324.2445.1444.2553
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
000.077.02006072.27060000020
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
05589..0989098059028260950.5600950.9
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6101.30103166060000100601
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
711.2371178.1.2.878711138.18737
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.00.3.00080308803.08080.08
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.61.64.60760064.1046766.106646044
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.6666.1666661.6.4466.11664614446
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03.30600.36670.030.00300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6.4464060.048.006044400.60.880060.00004
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.5757..757.475..75575645.75764475
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5570651.75.5..1.05.107575.5.05555550075
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
20211205055.2001020005.212521250250012152.255505050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6606669.96960099.06.969006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
900031.911103390.000311100311.0119109
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
888.1880781579..15581789.09.08908
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
60812.01622888.826088121686226
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
43..37.737179979.3134.31
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33779.909.937079938087809
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
323335.25.3.93355353339.4
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03503...38348084583558855.830800.08844
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1151.060060.511.60.106060050006.000006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
655.36655.5858885.5866583556355.58.56
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6366.04336.6144.61666.4013
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
553055.540..57705755354400..0443050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
990000097.7.0.9999707977922992799997
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
01....6306.0909.1.6193
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.88888.868026848084882402880848664
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.12404...324034422.3343..012200
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3143483.10448040888110434100.0333304
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.214152858.4011.02121510288155.10
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2275070557771.5055050.272705..075771.5021020...0070755
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp