US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5101..38333510338318.1505.308
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
803.880803820820832833832388028
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
06.04..66.9696464.60690888469
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
13.3535.019550.090930779530593
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
81979.380778071.91.7771910083
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00070777.037.70.17371007.1
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
88112.01108828205820282221222520
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73773903.3703797399999073379
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6.33636.0236760.7.7.026762303
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.51260.5.21106752527.0.157602625
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7776670.3.7770088660.87.00678767337
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
60766600.007761656000.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
715.14515152.10041.1774174402114115.54
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
270.00.02002020270207022202027
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0005.0350.0305033606.5556.560553560.005..600
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
19418.9..4.83.4989891..8811491.3831141
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
80801803.808.1130338318010881833
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.665706..9969.93633959770.997673.560
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2440664...7274777.474..77767666476707
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3606.6960660663036.6696.6696099
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
880.3.8.33.353333.8.0305383380333
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
14080100002045881.101580.82220014151100.0500.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.00.40..0040088305003880
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
333.14..3613.44.146114133060.6.06
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0373.....36076067657.63500670576.0000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0010066..76078.8.88080.70806860078870
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11....4445770550125277.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.094309.0404455344555445
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
52811200..99.295959.0525508009661689986
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
543354.05..9.89990.430.09880.883.0503.809
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
12261.5111.2615565111616211201115565201510
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
022.928.2900209200.09209.99880090.90
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp