US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Foreign Currencies
33.319.0055.13.0393925.2.300
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
1010993341.3166149494.4996334933311
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.09.88.3.380.8889803.38098
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
815..83323.32221131521528.151
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
1511111.115551114511.8118184811411
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
10771073.7.31173707173301007011111
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
667.1211661211721112162..11112.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
32..3672.7.626576035.0000
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
840.680.672755660075584827265.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
47977.779.947.94944499.999.4444.74
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
5.6605106.10515056605650516516.6506
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
11.1218.813.0.023322308180310.0150000800801010.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
767.5.456557.5.654767.45555.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
1002.0.221300.003120.2120
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
61111.671.778787751875474771787
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.682..522.8886655588588
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2383.228.822982.28988.88222.8892883
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.30334..93349.5055959943.30545
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
26931.229.2921.1329.99632261112.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
05180..38355.8.511505500.1133555.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
7378671.17773668.8..1878173
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
03..0.6663944400.303.93300
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
73.33.7635.555.7630.36.5555
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
82600..8996060.268609202
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
85111...4500001188454045.0485
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
0872274..24474507545408..022704
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
138118833.1383.3.1113.3.3318111
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
9197161179616697.1..6.1166916144492666
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
333855.33808.883335.33030383330500.0555
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
72501.714.40...04701.2514255720.511157
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
0240448.400009.490.09404480440.40200
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp