US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
.772142..7184.278725418154245145
005.2260.48555.54888660652.84465226
.0019.6...09169.8990616..6889
2185.5.22128.1152852528.85
031336.0..0131365101115115.50160110
7733077.0037.300700.077307.0.00073
0606.60300.0080.3631161816363001.03
31336.01..61.3377733166331.7017
4449...98014141819994.8.84.9980
447744..474777444979489747.7
06666663.32.23636652.5266663255.66065
1811481164881998.1996988681719671.416781.14179
173303.000.170711137300070.0070
068806.018.633.0.0100160006..668386
7111515335.5533..371657511556155
77.7.7777777.7777.7.7..27277.277272
033.3393903339033903.930.
0.404555.09.04045549049.544.440.
622662.276713217374.36.362
880.3.40..30808.888348388..8888
3041.0747.47404714147.44447003
.364.04066643403.000063064.000600
5333537.70.0.532202.225000
004.04.49794075947049490700747790.
212210.12101131312302033211
8866.28.2..2026280882807707800.788867
5192.10.5190111110990.5915190
.30.32003807.0.85335.53327723325882300030030
5252125515.0.21312.3.6.31.021352006
22270.908.488.082940332443890.007.3

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp