US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1344...3815044.5038505.030
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.605587.73856.306558368776
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4970947.433444.97493.773747947
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
21129.02331123902.092033.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
04001201..01400020000024000210200.24
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
301313.731.70307.0..7.11.77716.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0144.3.8081.01083004010034003
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
776567..76.79977.77.7757716711.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
336307067..9999.63779222236990
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
77664769.4.7764.476664764747779779746447.9
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
75557555.55.557757555557555.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0666580086.0.806.00860800388856.30508565506
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
15031.31580737515.1.5.0518371.3003853
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.707202.2770000070..0280022207007
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00505.05354.003310550001143
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6662642409062.46209629226466049660.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40688161.44406.0401666466844.444
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
036.33..088.7716.66.3.7306.018
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
444333210.4420300310.400144113022
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
52322.3325588.22753385388.7737.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
005538.88330508000505000038885
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
66.00100100004600.404606040010000..00040046006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4243.3500240251350334.1154154.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3453166..1665611.443.61511.536404
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.30.700..775777707357700057.0000007
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11.11.000.5.00000111.5.1501055.05050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9111.19944151994919411514
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2899899818..88.1218882.229819118298828
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
983173337.881.839883373.0837388980.1
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.35000051...566605353151556135055050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
22552.7.5..533.55275225.0523523.3
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3292330.5593.539533.53935.9.59399323.3.95029903
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp