US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Foreign Currencies
7115110.0.155.35577705533.5.15700557557
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
46008.3066864630684666.306866366400
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
5.000000..05.80509898958550509080559
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
31.1.328181311992133889819
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
1000.4140445.5611.6.0056516610546
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
033773..00773373777.373007777.3
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
66.37.8.16116666188.1361773.78
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
952.53622.66.595567575792232792.3357
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
14155111.4.110..1144604100661504.0611141155
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.75.42744254.727777222444474427
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
605263303065.56.5256203255055525060005
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
35511325293.51.121594549719249515.454751424
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
66.69.17.772.29991.2161019270900929
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
3.0020..203003.020332.00.00330..00
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.515555455522..555552455.555521
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
37367576586.8.688583767867.3.5878665858
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.399....02799073.72.092.033.888
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
139.1999999009999939110991000
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
52222.6.6265566.2562.522.5565
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
5810530..03153035580835.1058.3802.2.180
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
87330.087331310778130101710.1.00
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
30430.31436366014411.0336614330663300
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
0505730.5007755570..055575007
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
90.04943334304339353353333344.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
411353..333549449.9.43335539
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
83.6043.61.10.6614634..1
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
101922.029211002192000009000
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
3033730.393.093.70353.97022.25.955305
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
49023450404000.9234059959054.0.000293.40.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
782.50750597509878.5095750280.907700
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp