US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
31362.6233222.771.113266511..7153
00..150665665061605.131635
.10080.9.883989.01391.303
81111.52..15.228211.1.5111288158.1
326103.03631622301061363.1001206620
0.10.01377383831133470
66.676.37376666366.776643.4766476
633731337..006663730317377003
44424444.4.27.3441122.27243777331
72.722..55777522224244247
563.3.0.550535533600503355.3003.0
111..020020992.1011921.121.1.31.1
6673.756767.6.23.337552553.
0036..0300331300011016..3161630
616135.54435..5556646153.4.61115355
67107.051660..0533777156
3.33373.558878885783787057.8038387.
335.3093.99360.305656630
627627.70...670766227066.6.72.70
33007.7043930844888.88844940999.3870..
3333.633.5613.35161.7.3711355
333600.0.050.6053400.0550504.03003
0037.53.0.10750357.030.01007.707
.2902.09039922992332999022
110013336.130.36310016601
18040..040484.0411000444
.122..202023.302.01261031.011500
303339300900.0306039336.000.03
525421.5.5425.14445.152512554
066.2072000168.22087888000600.008800100.00716

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp