US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
35190352..31932900.21229232.95033155002
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
080099008.0.880.0.00090202.009009..92880
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9488406.9..698969..68..4499868690.8968699.6.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
701.751.550031395.0.395.39.75797577
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.121880..1132.33208.0888280380020.0833
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
683037.78.6783007.7067.7867.06763766000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.11.581852125510.810
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0077993.0990.897380999.08.90008
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
736.773603077.7237077.36307
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5502.00115072565650.271
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0707777017..077671117116007010760.0117
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0506650664650.65660..64.65.6564555650.55
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
241411.01727.0.110741510475..1011410
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0744.0.90700337.043.4940.09.0077
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0..53303000.5000050.0..550
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
819919.91391..8..919431.81918938913911.94
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9778238..5783..977558555.39987927.37
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.33956.9.665976696507090770..95067
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.4777....72222477026674.46.4627072
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
733.7.0..00066003007030.603007
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
308.338.83300833013.5331830.81.1.85
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00510.9105005219.29210900059505201.009005050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
91444.1.1939.039097.9.907390411943993
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.3624.4.226.3244621.32214267
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03353030.373.777.75.33.050.55303
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
01..00.601006000.08060886303008
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
140414..004804441114.4800800
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.39995..3309009930.330950903959.90939
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0091.012612.0.6699.699022200.9.90.09900
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
99935300505090.5555550350.505555550059055.50
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
220995555.022905550250900559500250550
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1002200990.1920219.92019911219011010100100990
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp