US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
222.12271.51252877211275.5512822257
0.6.0046466.446065600000.
100991..08009880808888.90819808888.189
17222.110222227227972007
166.31.6633006666607770.1663330001
070.0370773.77373726677607.2262.662
71688.11.71668771777661171..18188
33677633.763730766776073366773133036
484444..2.468687844.474264822474777447
617.74...7..714.51554564774.6
0069639.4005.990466.306009650455000900304
116201661111.5516110156606016.168
576.7458.68768338.88.48387754433685883
0430304.0330002320.2.2.644263
.142500044..524115.250994150409945.
0647.47806.00.047.8670555607
3388.357.0377508858..08803.377755.8003
44..4444.0004440.44.44.944.94094044
22005.05529.999299295255.00.9
890848.83343.098443988.939898
7..33114.373.443.73.3341731117344343.14444
3899.8639068333339.86300093
3.4040.4055.730775050507044043500.3
97047..6979430434799494300667
3113.26369331.332366336332.33933
12.238338.93.933839231.92133232.31393
118.141412..481281.18814171211174
3.43.530338336.483.84364506.3063.
.221.1.1449.4191442.14140.414.4210.
820087788378.7.0.22732777.770083003700880.

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp