US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
.0.112.1083010.033.38.331281008310
38050..35.6685558.803.835.3
29020..900099999020.99899828
55112288.541.2182.8241..158211.5.881
.47155..055044740007.005450.47057001
.6007700.763.00377.7..0737006
8627.2.7727678777222767682628
5.9935672.669762556962375752
3.435.34.44.4543456453534.3453366.664
.43771.353.57175753371144.345
60383..036118...101.00008.0368060
56.11.211444511.1141416115.456444244541656
77667.8777.86557585557578675576
0023.2.83032.3200802.022280822
7117537576631..53.575557337365673311
77.7786...57816887.715.8571178
68736860.668..63036.77666886678807.
0444.1003.1.4.043041140301040
2622..62562266..66222622.5656222
0...8..503108135202188.338258.222
73040.40407.00.40000073007.
4.33666.3603564.54533003536.4656
1330.51771571.0713555.
0049.9.02492909094000.0094592555
314.71430337711.4337734477.17441070
.80.0.5251105221.050.02.2100128.0.88
1111512113.32411.55151123214113.1
3369.397366.7366779.229.92936792.362
44299444.220499.949904249.249.920.99040
62.866480111223.0.0.333601413140112.0

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp