US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1202.22222103222.0230203030
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41066.077..464.61744400..44
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
370331.997.8303181791903713807
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.1311190..390001130..0530.093339
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
803136.63081.1.338618880031
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
92037..29293026969762276.7.92626
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
171711.4777771744707741470101
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11616159695.6..6556951511516699
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
370.037033.360.377.30030333700000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9954335366.492932996.95.226396549
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
55.775.757777.5755775.5557555555
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0637637.116615.36613.617653.560.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11.012008887181.11171700081.71102821120.2720
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
666066696.1006600999166190010696.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
003..11000930110.19303011019.9
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
821055108.8108..01251.928509901888220.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
208888.8882068.111026868682.8010
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7917939.77917737.7.7713979911317737
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3839..8.9..7.9789373979.883898899979083
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.727.7.04099922055474500575002
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
78037850.3..8888850855777300..77.07
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
006.010087510.700166040570405.680480478185
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
37830.07.700.8073200222002
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03341.44.366461633404364131306406064
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.373703.55.50007705570007300700
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
020.928.90.69.2.97.08902977.286.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3691.653163..53969666119693
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.8.487.74.9949844.8.888.874472879922
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1778178.44..3476667.3348.7734
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
363364366333.5364465556.56.05.5556.45556066
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.225142.341665352136142552552
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
542423788757.503358455352305258730840027
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp