US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
113119.3019111017.7711.001
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
640484..444..64804604864400
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3903.9.3839999909090.39.0933
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1181.3.18008.2228203808.3.810
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
51455.5149899943935893351
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.002.05.5.3527.372..00577577.7337725.552
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
017617.57171167600110711501717155
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
66166220.1260696.6210969101000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.1.301..36.70.0317710736737.717007.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.477847766866616.10700010660088400646.0686
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
779679..677766776.96966.6677967
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
76777.3605001.313607773103551.53.56055
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
115310005132535.18252155532553155128
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1767466.41.764174.6174440401600660
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
030200.330203300230020333200.020
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
50.11.075800.044414.757458747404078808.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8688..3333831...86868.8113.1111
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
13.11843.44848648484336.41634
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.440.0.001550.554051144201110.0.51
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6992211169.693391263163..23219
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33.6096..6.4834608.440399406
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
10050040000.040605..06656005110010.050000040
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.834444.94449934444.89.4449448434
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3343.0.3.04.46493460400009039060
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
733270.5.57..2373.7577752232277500
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.9.64969690909096.46464.4469.9449
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
18.3793893779.3779..89588
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.8541777.378551541.8184.371.5443
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1955715.55.5717.77515179757551.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0593995.53973037.950337003339033579300707393050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
82231.14.34.133511425418252.2522.4425
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
020400822460.6480440026.00.444020.
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp