US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11015.13.041341.501041411531.535
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0000..080.00000.08058050..808050
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
09101..330399.94011.319143314
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1917..73339399903393133373
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9159.1.22.593593112559.22.153112355293
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7063370.63.707.683.768666776.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41432.1.33.835.54343124.51288
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
70.77077.474.07470...07047477747.70777
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
693633..22726606.77927.09209
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0550030350.500003505.770505550.03
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
77.876.77.77.68667.681716218.8187
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00607.00700.0..805560.8000.7.75758870.065
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.81116182.2811188686.612666816811221.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.757.55200500000.305.52.25.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0550603560.35.33.5.6035605550606530
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
332022.0024432.2034233143223133232.144.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4838.33.44343433434300744
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0734473.734774..070003440.447.3740.4000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
44.20.2242.60.4611166611141140
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3333.60.36303300066633303.30003
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00.0503805868.386.50830.03.566
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
81.000400884010.00418040080808000000040..
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41.40484.01041800104.044808
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.333.13..31.6433634.6413.11334.031
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0837837.30..73037347873834.403.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
21.512.05010500500100205.0250000100
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
142.4284.1188112.81822.2221
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
80606.48.99969.08888666684.4
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
351...130833.3085661063380.21.5..6025
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
535449.90.3749009074074355500
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
512.5344...5.45.552535.1412455.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
050802585090.5920900.505.0029550500000
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp