US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Foreign Currencies
9.115391.9536916.365935.6533551.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
4709.97.7630.7463036497377333093973.4
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
909439.388..338788494944493738738
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.1121.022139909020103139112119
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
74.1145.5.4154174.577741.145714
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
..073733.7.7333347747.73433340.74044
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
7.6676.65667657757677.65.65576.65
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
7.39.66..7902220977760993062
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
34.8..688.43834..6676387836664348.3
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
74157.70477711045004.440.011014471
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
066615560.0.506150.515060650550560..660.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
122179229.21827.227.72992212988.151.2.219
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
5..60.76.659705777075..7599775767067
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2200.0..00300200220200.22.2200
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
166761166.66576.65634466466.3
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.128888..62..8822.89188168128691
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
93323.69.6.63..999.333000.0.9969296
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
383.5..8689.00.5.998569983688930.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
261.96.929.9.62226232636.263366122
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.077..515358787558.0131.307
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.03.76.2.93.0273.6..93332930060.2
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
61.53445..45365.15341.5115.555515.5
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
113.15717.512..5551553252155..
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
62.90.29.820696906629..8.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
02218.48.842410828100802288.1248
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
8383833.88444448...63338434448434634.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
931393393331.1331323.2111293913293
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
210.0108.16.000661.001010028.929006..6020
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
035.550350.3.5.085.5055557705.55505
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2232444212..24.112722233332522245.5
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
820882801880.2852881012180.18010815288208088
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp