US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.1310..01033.112213.11...2121021
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
08..065.4164818.684044456.8.1.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0703.83.44847734058.8430
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1155815.55.22112255558555512285258.81
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
001.2.4224333.10220.5022150.10224
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
330..1..7..33771010710.17737311711703171
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3013300.0870.781713001873..0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6660.11.115010501110101110111
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2..39.2392.6277.2062.07.26.2269296909
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
884.7577885....0.045285708882..728
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5557050.777775777.5.70707.50.7775.7
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
56660..46.044.525225455.5.606
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1939610680861.32289389.8888206998839132
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6653935.955553.5359955593555635556
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
330003.3.003030003001313103310701301
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7711117778.1811.11187788791118811871981
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
88818.80.440054544514184.5114154844441.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
30703.35.53347.00.404055545.73304433.535
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73703.79933031003071009.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
31262..732397713.3.697976.93162311
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03305..50050053050835385.850585580.83030055
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1800000044.111.40..801081010081..0800
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2361638.6183.18.8318.1811822113828266
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.300.04.6043066430.3340.4300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
07757300..30337.7..0505733003.303.77.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0901900705.1.99.175550900709711111000.7170.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41.2742.4.44473421.744144212.237
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8740..7451004.80105005475184.4570
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.2.21.4244..2722221219271121219
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
32434892428221.4919328888.34394199.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2053232633.0623203.205303536350320
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
282..78217280.2.882.808525172282.2050
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp