US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
001.7130.67317176603173070.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
20000.08008802020000.0448844080000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
100..01.10990001.011009198990810.91
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11.93363..93663631
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.721662.7932..67999.3.73.369379779121
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
77079306.7076337793..69767967.07777
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73110..807811.873101738370710
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
76578..00.77780775505..688807780
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
262322..6766667..7226092732720
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.44..08548.4.058.44405545055008445004405
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7577.57733553.7555..353555
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
076.586766.076.6667.56.60085808670655860658
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1003.0.040.44011.08480440401033440080.40848400
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
16.8611.638886683..33138866866316.00.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0304.003043300354..3043354353553.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
18148183299.3.991030113423184442900
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0858.0825.80282.005520000020800002.5
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3300.888440888808...80
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.41121.011121040.22.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.0301.717700107.7.7737003
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
808083.033773499..8049944079779
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
004144.0.0400437.107537143050.7077000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
333.139596.5561363644
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3.36.04...3146.43004.331.1460401
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7235722..5.7.33757700.0.25.55
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0000.0..988889808..89088000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1910.1413.0.3140.93.431110934944403
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.070090.00..90701.909117.1770011709.0.910
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
51153843.3.8383330385.45.3404
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0504305.3053.0..0350.445..40000045
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
221172446224.477608012.1711..82..107006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8200.8942012...4048900410109002890
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp