US-dollar USD
 

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
1772..120717777272727109.99791722017
5.500276.6200678765050.82767702280
9.002.7009090222.00733700..93007
16.1.01071721.7127.61.162127201
15.1.1.3263.11.35261.61.5136156522
.330077030.3033770.03772020077277
68868..68807060077706.60880
37337.3633707373000..603
9477444..79.4.7444422977774.7797999
75.7.555507770005005775.00755
036600003.00.777308003700060
01915311153.8.518009.0198318080391150950098.009
17.1.0.11.0.000113733.331.0737
10111.063600000.000601186.0.386
231.2507.21225322772.2222507
78777.77.888777777.87777777.77787.778
8663996.82.3939823360966296822083302.6
.0484..60.600.4.48480
233.23735.2.7733132513357753
00847.30780994.4744098.7703
7.337.7..778.37731878.7.38811377781
60436.464.63600066040406300440006
0703.32.57.2.775530.002073000307
.090515..989555015.155195908
31.13211.33213333123131.3133322
338384064..3466555888643408300605.63
.044143212.424311113401134.01444.334.02413
.73.706552665.605067.05560602020062.030
.252050555012.52.00350.1.250550015553.
22157.59.7590901.050009050510701020172000200

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp