US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11811.303818130.1318110880
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7.1077700.73777710717733377
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.7770.88.079987799700..00.007970070.07800
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
611111.3.11111391119.6161139.611
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
010130.8.1.66836300838.00066.080
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40432.0073.3723077.07742724207
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7142.5222.725274.724522222.151
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
116411.0.06141.660.414160611.16
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
300630.0666077303603.703037006.3
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41.861.88.614411146811816468831
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
575755777558.55.7785557.7555788588.55885
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
666666565..6067.07500570577565.66067
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11001000110.1110101.1001..011100011100100
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
36686.63..660.65866833600853850836.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.0030.501100030100500013.05.555155.030
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1915949591979174.51199.7.1974114714799454
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
45481.584.41848518444445145551185
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.657030..6.0077576.675650777.56000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
330039.900.9993646030.4.9096040
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7926265.25592.956.4277544.5975..
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8080.523028005.5.008023
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.40100041008.84001.580101.80.40540.0005080440.1510
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.5.4330.585.833.880.405..55334834.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
63.130130.01613400115100503
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
63003.73065.75035000050506367.76600.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7070.701..07979701077..1070
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.999.235.31.53.252.1129213121125153
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0878444584.00544557.440070058.84874.4
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
130.93770170.09.0739019.13079793100911
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
030440.34300660635004543400056540.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
126064.19.40264.5.654256995465914.26594.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
22427799992.47.2.490.09.0.902940..002022
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp