US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1401.1140.111114147744171.70417044
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.8.88069980698968006908..
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
105.1.890.81.7088951.85578.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
01.8.8.40483..380019.4899901
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
810.71.1770087570008.558877001088077785
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
10.000310107.77307007.00.113
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
10.1155.271.25.551252501.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
69698.56.98.6899889666695899668856695
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
063.33..3.77.60077337.3.3000763
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
479097.0669.7777.96.677.4.60704.9.0.07009
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
67978.867879676.8797799879886.788
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
06570560..078760809905059000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.10111.810006660..65908811660056016.60
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8.060.5665861.586665..8.516.1508
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
30.8008.0.3003000031108308013800101300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
41.6186888..6864641241.2688616128182112
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.568396.065595608953903836.80066.665
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
833335939.538.59.9898.83.55989.8958
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
34032040.00024044.3303404.44042400023
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.62727.16719992919..17767716...177911
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
48.300..553.530588843005880433554448
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0010010..01501001.0.01050000.11.5000500.00.100
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0355.166369.3.10566196.9301.0530301319
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
336.36745736770007.0453.4
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03..000755507.0.5.005007003
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
99009..699..9969919.969619000991.99196999
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11111017.0440.40107.407.7011704
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.849.9.924877777082024.089.8
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0111106010.0600630100.31106.10113006
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
110011021600100000.606..06021011.121110002001000001
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40335.04.5.053.050.5.45000.345040050000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.2.28244426..48082.422..8.28.6864224626204
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.020077702.050550703.303.03.730.30003705
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp