US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:

 

US-dollar är den officiella valutan av 15 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Foreign Currencies
5.51159.1653366563869668.3.356
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
33040..4.03.600404633003006430400607
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
01.000.6.0699661119.07.1000617.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
501818.8.158335008580.85150.301553
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
91...5775919511577..95599
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2077..7777.37307.07..7072.0.022.2727
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
356939.5757555639655.23625396632.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
033736.87.26.2.70620686870882
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2864655.9556.86.9.896689684882256962956
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
7777717.1777757.2.775252177577
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
66.3966.9639.36963309.59.06.
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.3100200520905513..91090525.50590.900055002
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
90262.9.94.9699661119212404.609
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
0000.0302..0023700222.0.02000700030
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
151116653.16661161631..6363663.66666651
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
8868...1266.6181922.618.2
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.8372.8287327.3776766838726
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.000444.14.13014144.4310014003
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
26222.76272727.267762
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
005806.563.03.8538..605.08.5.368
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
333377.7.333.7778708338..780
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
136..262625.41416242356.1
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
43877.874347789874349438753
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
404.994..994446.6.4664400949
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
11.177..7223131372723...1125553
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
83181636.6.166666888621216163681636
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
55112.28515.8116126812.1112266.551116
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
50.30405030000.345300.333304440334030
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
2.604..74.646.4664.4055242454764.04
Graphs/TablesReverse
Foreign Currencies
.2780780.9...0.9777779772807887807707.0877
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp