US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
21.2.7..131317521117752575151
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
02.0.22.0088220250882050.50290
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.01.11109.418141441..498.8011
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11444.411.1301013.114010.0.151
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
111..40....14.11111104.11.11110111.0.1
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0669.033333600007003003060309077.06.90
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6210..2107008.6211176.6006082
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
667.1879.76789711.9979766967
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
360.03006.3.077.030333300300
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
748873874..8473.34748448344888888
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.5788.855.575886578876858775585.76
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
77676177.6.06766170761655.767760575.5066.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11666.4.0660.47414.644064117606106.666076744.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
68826.82.68448424.44204442.204
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40004046..20..360.02660.2440
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
91.09161191..1119010.9000.19.06161601.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
90880..9998282228900280.980988999
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
39.53.3881833015199.8501.098
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0440400.0.99411101019.9.9400
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9039353.9.0.970.70950977590750.37977
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
550008855.00530.385358300583505
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0001000005500.0000090000.01900
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
223...0.2399.920982820282082
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
636.36431346433.310363314406
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.303.59703375.03005537090997.9.3030.50
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9.40493904.33.09990399043094.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
9114.333249.10404244.1.3992092.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
988888..994888889048084.08888888.848989
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4147324354.3..732.332535233123543547.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
033354053533..033225544532254553.002
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8628668264188..646862282668816.62668464.1
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
927597049957.82548.7..9798.499428879508909.88
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp