US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
212.701740444000717412742.0
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.990630.833966.62982099.26.3988228
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
880909044..9088880488099894848889984988
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
..168.4163..686.466.6.6868
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
159.5095551190590.90909515000005051
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6606.6.9093709996979093390
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
101371.7.777170.77737.7077173777..07
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.66636.6.6301860166600868118
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7.37376.0766077333000060.0.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7454574.345457.7775.4374447774.44475
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
79712..97017.20.91229092.2022
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
561880858.6168101581561688.81185800100
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8121211121831538.1.0.2053.8850103823222318
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
00668877.7630860037.8.378.66786837763.80.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
02.8.50229.89999928929229.259
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11868889..0808.99.6060199891.0.9699896901
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
80..30..5.85880.00.0885008038
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
083.04.88.04888350588380..43.55330
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
390.1377090370797.3101
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
223392.9212299832..33118.812.918992
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33300033.0.5335380858.3533384888385
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.140451101.41.0741531.1.1.7704303510751
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
903136..661910930090106..1909303
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
443443.46614.1413..4043.60334
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
75301.005.517.5.35551731.7130101
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7404904.9702.7.97..77704..77.224.2.477
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
71.77334339978114..7.8794484.3449.1
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.86038.68408.3806330840.6063..86360
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7511..17558.5.7.887811.88717588151887
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
02121275250.573.221111531522230120223200
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
535.3115521.126.6.211160063511.0.113.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
02424002.60.200220.223233.660662432.220263
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2657750.03037300.562.05000.02
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp