US-dollar USD
Exchange rate

convert USD

Transfer US-dollar online with the best exchange rate


Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
4.130230.00..4332111431111..242224.040
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
600..07676007776.000706706000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
08.08.9282278297002.2.28.277
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
31.3..10135111051311511011511151
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3148....445454385148434438555
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0.017.7173013377667373.671711763
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
11.771..3.551575544434.00.57101133..05
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
46266146.1116666.146.1211216112.11216.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7.3..33..7616331736316.06
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
644239.594.346635624552.92924434.9453262
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
77..7..979873..338..379
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
65664565.500406565..5506450405560.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
431174131124.127213411.11171..3
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
5630..03666363033335333.3...50
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0390.33999.03.3099939990909
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
787133887787..8.78371.8813138733877.731
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
288.238.66.63777237232.666366232
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3739375.399955599975939.537797739
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.041.0.7.110011471000114047100704
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7307..7735.74337434055530
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
020.50058332588282.85663.22666
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
37..766740.01.4064764014.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
3613.3.10363143364.3.1133.03466600
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03303.007...37077375.30003.333.330070
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7300070...07793007739.930900709007900
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
134.43..3.33488..413.348.44.1..388
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
78.527.7877.282737558772.332275
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2316363316.33216222662662664124
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33331344510..3335433.433351310554330034.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03026.3.32.330.6663.2303320332.30333
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03721030775.155233.73555331753323.03015552003005
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp