US-dollar USD

Exchange Rate

Transfer US-dollar Online

Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US-dollar to any country, in local currency. Depending on your preferences, we provide you with two options to send money:


US-dollar är den officiella valutan av 17 politiska associationer med effektiv intern och extern suveränitet. Enligt internationell standard ISO 4217, USD är den dedikerade valutakoden för Amerikansk dollar. The currency sign for Amerikansk dollar is $. 1 USD är uppdelad i 100 Cent.

Amerikansk dollar (USD) Valutakurser

Amerikansk dollar (USD)
Foreign Currencies
Mellan-marknad
Graphs/Tables
Reverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1211.1..3132311120111211123.120
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0700.277.777624677.77476.7272.4
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.000000.880880.88.8.8083.8808880
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
488.1.9..6.222.2288282664842.29
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.3153..17341.7.14.5454.7151
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.3022.323777020.37773037372.77
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
1.7333713..7777777772233207.322071
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
55062775.20652562700.35.2265.063033602
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
60373..30.0603333.7000.3.3.766000.000
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
..644.666842.6424.684.462646862.468244422
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
735.3.7525375553.323..222.737555
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6611171070..111031550.56075707607
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0101044001001.4.0020.04000000141010010
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
000.61.9.66.1666006.061910.19.9060
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.003.0.1.33300300101.033030103
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
8.1112818188.8128281882622.6826
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
72894748.984.4249.027778478847884992
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
7550307.553377.3.570.355777770305..
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
03004.29.40940449229329399.0..32909
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
2023549.049494293054344.3.504049
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.00.3380.3...038833834404.3774474
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
40431117.00003.44.3.0.0700.701030700400110.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.4338.508885..000.08455403500400
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
0643050463.005654.040400504.3.0.6
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
73057.5705105375505.3115.31.33555
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
600009.330900396.00960006030999600090.
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
513140.510.1113.4.541313606556604
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
..78832.6.283878283772877.7366728277
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
.15031335.300940404509344451554.900443504
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
33433665.6.0006335.033.5044..3060.60054606
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
6283066633.03..086.838280622331638311.10
Graphs/TablesReverse
Amerikansk dollar (USD)Foreign CurrenciesMellan-marknad
21472432.7050.500544.117450173431103551014542072
Graphs/TablesReverse

Länka till oss - https://www.transfermate.com/sv/exchange_rates_table_usd.asp